All for Joomla All for Webmasters

Radna terapija zdravstvena je djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima ili skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Namijenjena je osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno, ili kombinacijom navedenog.

Radna terapija

Individualni tretmani radne terapije za djecu od rođenja do 15 godina

Stručna osoba: Ana Šelaj, bacc.occup.therapy

 

Postupak uključivanja djeteta u radno terapijske tretmane:

 1. Informativni razgovor s roditeljima/roditeljem – skupljanje informacija/anamnestički razgovor, upitnik za roditelje

 2. Radni terapeut provodi procjenu djeteta, zajedno s roditeljima postavlja ciljeve i planira terapiju

 3. Uključivanje djeteta tretmane radne terapije (trajanje tretmana 30-45min)

 4. Evaluacija – ponovljena procjena, praćenje napretka

Radni terapeut podučava osobe životnim vještinama, a kao terapijski medij koristi svrsishodne aktivnosti dnevnog života. Upotrebom različitih terapeutskih pristupa, metoda i tehnika potiče senzomotoričke, kognitivne i psihosocijalne vještine potrebne za izvođenje svakodnevnih aktivnosti. Prilagođava stambeno, radno i društveno okruženje sposobnostima i potrebama pojedinca te koristi adaptivnu i asistivnu tehnologiju kako bi osoba imala što bolju kvalitetu življenja.

 

U radu s djecom medij koji radni terapeut koristi je Igra. Igra kao aktivnost potiče djecu na spontani razvoj vještina, a uz svoju terapijsku vrijednost, zabavna je i motivirajuća.

 

Djelatnost radne terapije obuhvaća:

 • radno-terapijsku procjenu i analizu izvođenja aktivnosti dnevnog života koje obuhvaćaju područje samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena,
 • radno-terapijsku procjenu i analizu senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te njihov utjecaj na izvođenje aktivnosti dnevnog života,
 • radno-terapijsku procjenu i analizu stambenog, radnog i društveno-kulturološkog okruženja u kojem se odvijaju svakodnevne aktivnosti,
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja aktivnosti samozbrinjavanja (hranjenje, oblačenje, osobna higijena, kupanje, funkcionalna mobilnost),
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja produktivnih aktivnosti (aktivnosti u kućanstvu i zajednici, profesionalne uloge i zadaci, briga o drugima, volonterski rad),
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja aktivnosti slobodnog vremena (igra, razonoda, hobiji, rekreacija i odmor),
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje i održavanje senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih komponenti aktivnosti upotrebom različitih terapeutskih pristupa, metoda i tehnika,
 • prilagođavanje stambenog, radnog i društvenog okruženja sposobnostima i potrebama pojedinca,
 • savjetovanje i edukaciju pojedinca, skupina, članova obitelji, stručnjaka, studenata i drugih osoba,
 • mjerenje ishoda radnoterapijske intervencije,
 • vođenje radnoterapijske dokumentacije,
 • planiranje i provedbu istraživanja o utjecaju svakodnevnih aktivnosti na unapređenje zdravlja i kvalitete života s ciljem razvijanja radnoterapijske prakse zasnovane na dokazima.

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

KONTAKTIRAJTE NAS

Udruga za podršku i razvoj „Čaroban put“
Adresa: Vladimira Nazora 117a, 44320 Kutina
IBAN: HR2124020061100846151
E-mail: udruga.caroban.put.kt@gmail.com
Mob: 091 444 4631

: Facebook
: Instagram

UDRUGA “ČAROBAN PUT“

Inovativnim i modernim programima djelovanje usmjeravamo na djecu, a posebno na djecu s teškoćama u razvoju te njihove roditelje.

 

Želimo omogućiti pravilno usmjeravanje djetetovog razvoja od najranije dobi uz stručnu podršku.

DRUŠTVENE MREŽE

Facebook Pagelike Widget

KONTAKTIRAJTE NAS

Udruga za podršku i razvoj „Čaroban put“
Adresa: Vladimira Nazora 117a, 44320 Kutina
IBAN: HR2124020061100846151
E-mail: udruga.caroban.put.kt@gmail.com
Mob: 091 444 4631

: Facebook
: Instagram